KOULUTUKSEN TIMO


Työllisyysaste Suomessa on liian matala sekä kansantalouden, että henkilökohtaisten tragedioiden - joita työttömyys aiheuttaa - kannalta. Nuorison tilanne on erityisen vaikea. Pelkästään peruskoulun
varassa olevien työllisyysaste on 43%. Toisen asteen tutkinnon suorittaneiden työllisyysaste on 73%. Ero on todella suuri. Meillä ei ole varaa siihen, että suuri osa nuorista kulkee toimettomina ja toivottomina.

Kannatan toisen asteen koulutuksen maksuttomuutta. Se on enemmän sijoitus ja investointi kuin pelkkä kuluerä. Nämä toimenpiteet takaavat myös sen, että koulutuksen saaminen ei ole perheen varallisuudesta
kiinni.


Varhaiskasvatusoikeuden rajaaminen on peruttava. Oikeuden on perustuttava lapsen tarpeeseen.


Mahdollisuuksiin elinikäiseen oppimiseen ja oman osaamisen päivittämiseen on oltava joustavat keinot. Työpaikoilla muutokset ovat jatkuvia ja uuden osaamiseen on suuri tarve. Koulutuspaikkoja ja koulutuksen sisältöä on kehitettävä nykypäivän tarpeita vastaaviksi.