YMPÄRISTÖN TIMO


Loimaan seutu on kuin Suomi pienoiskoossa. Muutamaa ydinkeskustaa lukuunottamatta alue on hyvin
harvaan asuttua. Maaseudulla asuminen on monelle se ainoa vaihtoehto. Koti, josta lähteminen on mahdotonta. Suomessa on varaa siihen, että maaseutu, joka toimii myös ruoka-aittana, pidetään peruspalvelujen äärellä.

Alue on maaseutumainen, jossa kuitenkin työskentelee palvelualalla 61%, alkutuotannossa, esim. maatalousyrittäjinä 9,4%, ja jalostuksessa eli rakentamisessa ja teollisuudessa 28,2%. Tästä linkistä aukeaa muita kotikaupunkini ajankohtaisia tilastotietoja.

Ilmastonmuutos on todellinen uhka ja se on pysäytettävä. Maaseudun väitetään olevan suurin syyllinen. Sitä en pysty allekirjoittamaan, mutta toimenpiteitä maaseudun päästöjen vähentämiseksi on tehtävä ihan niin kuin muillakin aloilla. Uusia innovaatioita ja teknologista kehittymistä on tuettava ja kansainvälisiin sopimuksiin on sitouduttava,vaikka ne eivät kaikilta osin miellyttäisikään


Mitä tavallinen ihminen voisi tehdä? Itse olen allekirjoittanut Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen. Oman suunnitelmani mukaan pienennän omaa hiilijalanjälkeäni 22,4% vuoteen 2030 mennessä. Voit tehdä oman sitoumuksesi osoitteessa sitoumus2050.fi.